Vissing

Byens navn er afledt af det olddanske ord wis, der betyder sump. Vissing er altså stedet ved sumpen. Der har i omegnen ligget en del kæmpehøje, som nu alle er forsvundet ved overpløjning, men det viser, at der har boet mennesker her siden oldtiden. Tidligere lå gårdene tæt samlet i landsbyen, og Vissing undgik ikke den brandkatastrofe, som alle landsbyer frygtede. Den 26. juni 1775 brændte 15 gårde og 12 huse. De fleste gårde var fæstere under Frisenvold Gods, men i slutningen af 1700-årene gik de over til selveje. Kort efter blev Vissings jorde udskiftet, og en del af gårdene flyttede ud i udkanten af sognet. I slutningen af forrige århundrede boede der omkring 700 mennesker i Vissing, men efterhånden som gårdene ikke længere havde brug for de store folkehold, er indbyggerantallet gradvist dalet. 1. januar 2001 var vi 330.

 

Vissing Info

Byens navn er afledt af det olddanske ord wis, der betyder sump. Vissing er altså stedet ved sumpen. Der har i omegnen ligget en del kæmpehøje, som nu alle er forsvundet ved overpløjning, men det viser, at der har boet mennesker her siden oldtiden. Tidligere lå gårdene tæt samlet i landsbyen, og Vissing undgik ikke den brandkatastrofe, som alle landsbyer frygtede. Den 26. juni 1775 brændte 15 gårde og 12 huse. De fleste gårde var fæstere under Frisenvold Gods, men i slutningen af 1700-årene gik de over til selveje. Kort efter blev Vissings jorde udskiftet, og en del af gårdene flyttede ud i udkanten af sognet. I slutningen af forrige århundrede boede der omkring 700 mennesker i Vissing, men efterhånden som gårdene ikke længere havde brug for de store folkehold, er indbyggerantallet gradvist dalet. 1. januar 2001 var vi 330.

Kirken er den ældste bygning i Vissing. Den er bygget i romansk stil omkring år 1100. Våbenhuset er kommet til senere. Det er uforholdsmæssigt stort, men praktisk, når der skal serveres kaffe el.lign. i tilslutning til særlige gudstjenester, koncerter og foredrag. Kirken er åben på hverdage fra kl. 8-16.

På Værumvej ligger byens sports- og samlingsplads, der lige siden udskiftningen har været fællesjord. Kommunen slår græs, og sørger for boldmål, men ellers er det borgerrforeningen, der står for oprydning, træfældning, indretning m.m. I det omfang, det er muligt, forsøger man at opfylde de ønsker, der kommer fra byens børn og unge, bl.a.. Der står picnicborde, og legepladsen er blevet renoveret med ny sandkasse og forskellige legeredskaber. Til vinter bliver to petangbaner etableret, (brug af redskaberne er på eget ansvar). Iøvrigt står pladsen til fri afbenyttelse, dog ikke camping el. lign. På nærmere angivne tidspunkter kan grene og lign. haveaffald lægges på bålpladsen.

Vissing borgerforenings vigtigste opgave er at varetage borgernes interesser, arrangere møder, kurser, sammenkomster m.m. – samt repræsentere borgernes overfor de offentlige myndigheder. Der ud over varetager de at vedligeholde og drive forsamlingshuset. Fra starten var det et andelsforetagende, og det betyder, at en del af ejendommene i byen har et tvungent medlemsskab, det vil fremgå af skødet. Der gøres en stor indsats for at holde alt i god stand, hvilket medfører, at forsamlingshuset meget ofte er udlejet. Medlemmer kan leje det til en reduceret pris. En del af de årlige arrangementer såsom fællesspisning,  m.m. forgår her.

Borgerforeningen afholder fællesspisninger i forsamlingshuset 5-6 gange i løbet af året. Der serveres enten almindelig dansk mad – to retter samt kaffe eller spændende udenlandsk mad. Normalt deltager 40-50 personer. Vi synger en sang eller to, evt. banko. Børnene har frit slag i skænkestuen – vi er ved at opbygge en samling af legetøj og spil, som I er velkomne til at supplere. Hvis dagens menu er meget “voksen”, laves der en særskilt børnemenu. Prisen er ca. 80 kr. pr voksen og 40 kr. pr barn. Drikkevarer købes.

Menighedsrådet er ansvarligt for kirken og kirkegårdens drift og vedligeholdelse. Menighedsrådets møder, der afholdes i Sognegården i Hadsten er offentlige, og alle er meget velkomne. Høstgudtjenesten, hvor byens børn kommer med et udvalg af årets høst, slutter sædvanligvis med en auktion i våbenhuset, hvor frugter, grøntsager m.m. sælges til fordel for et humanitært arbejde. I december “Synger vi julen ind”, byens piger går i Luciaoptog, og aftenen slutter med kaffe i forsamlingshuset. Formand : Marianne Møller Lyngsø, tlf : 86 91 50 12.

I Vissing opretholdes en gammel lokal tradition med at der fastelavnssøndag kommer en gruppe af unge mennesker rundt og samler penge ind ved at synge for hver enkelt husstand. Pengene går til en stor fælles fest i forsamlingshuset den følgende fredag, hvor “katten slås af tønden” og der er levende musik og dans resten af aftenen.

Sankt Hansbålet er en fast tradition, der altid trækker en masse udenbys borgere til Vissing. Vi forsøger hvert år at få en lokal kendt person som båltaler. Aftenen starter normalt med en “fællesspisning”, dvs. at borgerforeningen sørger for at stille picnicborde og salgstelt op, deltagerne kommer selv med deres mad, grill m.m. Drikkevarer købes. Det hele forgår på Sportspladsen – i tilfælde af regnvejr, er der et stort telt at gå i ly i.

Den offentlige transport til og fra Vissing består af følgende busforbindelser : Linie 117 – mod Randers eller Århus – afg. morgen og eftermiddag. Stoppested er ved T-krydset Lerbjerg/Vissingvej.

Køreplan: http://data.midttrafik.dk/media/1480529/117_s_normal.pdf