Klub i Vissing

Retningslinjer for brug af forsamlingshuset.

– ved borgermøder

– ved klubarrangementer eller kursus

Interessegrupper og lokale klubber i Vissing kan låne skænkestuen for 200 kr. pr. aften.

Lokalet på 1. sal kan lånes for 100 kr.

Der skal være en ansvarlig for gruppen ligesom der skal foreligge en beskrivelse af aktiviteten og dens omfang, som sendes til borgerforeningens bestyrelse via Borgerforeningens hjemmeside.

Aktiviteten skal godkendes af Borgerforeningens bestyrelse.